Poruchy učení? Jak jim čelit?

30.10.2017 13:55

Na středních školách přibývají studenti se závažnými poruchami učení

V posledních letech dle statistik Ministerstva školství přibývá na středních školách studentů, kteří mají závažné poruchy učení jako jsou dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie. Zatímco na základních školách se tyto počty nijak nemění, což je dáno zřejmě tím, že se často o této vývojové poruše u žáka neví.

Mezi nejčastější poruchy učení patří dyslexie, tedy problém se čtením. Nejčastější příčinou jejího vzniku je dědičnost, ale způsobena může být také například vývojem dítěte v těhotenství či úraz. V roce 2012/13 bylo na středních školách 6729 studentů s poruchou učení a v roce 2016/17 to bylo již 8070 studentů, nejčastěji jde o chlapce.

Dyslektici mají potíže při čtení textu v běžných učebnicích. Pomáhá jim speciální cvičení, spolupráce s odborníky. Pořídit jim lze celou řadu pomůcek, například pro rozlišování tvrdých a měkkých souhlásek, pracovní listy, moderní počítačové programy, online aplikace.  

Je přitom potřeba dbát na to, aby rodiče se studenty probíhala nenásilnou formou tak, aby zároveň posilovala jejich sebevědomí. Dyslektici mají nárok na nejrůznější podpůrná opatření, podle rozsahu a závažnosti jejich poruchy. Lze používat různé pomcky a testy, které umožní poznat dyslexii a dysgrafii již u dětí v mateřské škole.  

Někteří žáci zvládnou výuku díky mírným úlevám od učitele, jiní zase potřebují doporučení z poradny na plán pedagogiké podpory. Při velmi závažných projevech těchto poruch spolupracuje s dítětem speciální pedagog a dítě pracuje s individuálním vzdělávacím plánem.

Některé prameny uvádějí, že poruchou učení trpí 15% populace, což znamená v ČR okolo 300 000 dětí. Každý rok přibývá v základních školách okolo stovky dětí s poruchami učení.

A co myslíte vy? Máte podobný názor? Napište nám!

 

Zpět

Dej odběr a učení půjde líp!

Přihlaste se k odběru novinek:

© 2018 Všechna práva vyhrazena. Zákaz kopírování a šíření bez povolení.

Vytvořeno službou Webnode