Matematika

21.10.2014 01:16

Jeden z nejdůležitějších předmětů na střední škole, ale také z pravidla jeden z nejméně oblíbených, tak to je Matematika. V tomto článku v souborech níže, najdete maturitní otázky, zadání písemek, vypočítané příklady, teoretické i praktické příklady z mnoha matematických disciplín. Postupně budu tento článek aktualizovat a přidávat další a další užitečné soubory a informace.

Maturitní otázky

1_Algebraické výrazy.doc (32768)
2_Mocniny a odmocniny.doc (21504)
3_Lineární rovnice.doc (20992)
4_Kvadratická rovnice.doc (27136)
5_Lineární a kvadratická nerovnice.doc (23552)
6_Soustavy rovnic a nerovnic.doc (19968)
7_Lineární rovnice a nerovnice s abs. hodnotou.doc (25088)
8_Lineární funkce a lin.fun. s abs. hodnotou.doc (21504)
9_Racionální lomená funkce.doc (19456)
10_Mocninná funkce.doc (22528)
11_Iracionální rovnice.doc (19456)
12_Exponenciální a logaritmická funkce.doc (23552)
13_Exponenciální rovnice.doc (19456)
14_Logarimická rovnice.doc (19456)
15_Goniometrické funkce.doc (22016)
16_Goniometrické rovnice.doc (19968)
17_Pravoúhlý trojúhleník.doc (22528)
18_Obecný trojúhelník.doc (32256)
19_Obvod a obsah rovinného obrazce.doc (20480)
20_Povrch a objem tělesa.doc (19968)
21_Kombinatorika.doc (20992)
22_Kombinační číslo a faktoriál.doc (20480)
23_Pravděpodobnost.doc (20992)
24_Aritmetická posloupnost.doc (19456)
25_Geometrická posloupnost.doc (21504)
26_Komplexní číslo.doc (28672)
27_Analytická geometrie - přímka v rovině.doc (24064)
28_Analytická geometrie - vzájemná poloha přímek v rovině.doc (23552)
29_Analytická geometrie - kuželosečky.doc (391168)
30_Analytická geometrie - vzájemná poloha kuželosečky a přímky.doc (25088)
Maturitní otázky.doc (32768)
 

Zadání písemek s příklady a výsledky

Algebraické výrazy.jpg (888327)
Lineární rovnice a nerovice s jednou neznámou.jpg (909772)
mocniny.jpg (818881)
Výsledky.jpg (1315664)

 

Příklady s výsledky od první otázky do poslední

maturita_sbirka.pdf (176142)

Zpět

© 2018 Všechna práva vyhrazena. Zákaz kopírování a šíření bez povolení.

Vytvořeno službou Webnode